logo
Lukw - Najlepsze Strony Miasta
 • Wrzesień 1999 - Łuków
 •     Początki zespołu

 • 24 lutego 2000 - Łuków
 •     Pierwszy koncert - Choinka

 • Marzec 2000 - Łuków
 •     "Wesołe Nutki"

 • 11 czerwca 2000 - Łuków
 •     Festyn Familijny

 • 7 stycznia 2001 - Łuków
 •     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • 16 lutego 2001 - Łuków
 •     Choinka zespołowa

 • 28 kwietnia 2001 - Łuków
 •     "Wesołe nutki"

 • 5 maja 2001 - Łuków
 •     Europejski Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

 • 1 czerwca 2001 - Łuków
 •     Pierwsza Regionalna Olimpiada Dzieci Niepełnosprawnych

 • 17 czerwca 2001 - Adamów
 •     Festyn regionalny

 • 1 lipca 2001 - Łuków
 •     "Wesołe nutki"

 • 20 listopada 2001 - Łuków
 •     Koncert w Szkole Podstawowej Nr 5

 • 13 stycznia 2002 - Łuków
 •     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • 25 stycznia 2002 - Łuków
 •     Choinka zespołowa

 • 19 kwiernia 2002 - Lublin
 •     Koncert w Szkole Postawowej Nr 4 w Lublinie

 • 20 kwietnia 2002 - Łuków
 •     "Wesołe Nutki"

 • 1 maja 2002 - Łuków - Zimna Woda
 •     3 Śliczna Majówka Cykliczna

 • 7 maja 2002 - Gręzówka
 •     Międzynarodowy Plener Plastyczny

 • 9 czerwca 2002 - Łuków
 •     Bezpieczny Powiat

 • 16 czerwca 2002 - Role
 •     Festyn regionalny

 • 7 lipca 2002 - Wierzejki
 •     Festyn regionalny

 • 24 paźdzziernika 2002 - Łuków
 •     Otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łukowie

 • 19 listopada 2002 - Łuków
 •     Otwarcie Ośrodka Aktywności Społecznej

 • 12 stycznia 2003 - Łuków
 •     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • 2 marca 2003 - Trzebieszów
 •     Przegląd Piosenki Religijnej

 • 8 kwietnia 2003 - Łuków
 •     Koncert w Gimnazjum Nr 3

 • 26 kwietnia 2003 - Łuków
 •     "Wesołe Nutki"

 • 1 maja 2003 - Łuków - Zimna Woda
 •     4 Śliczna Majówka Cykliczna

 • 8 maja 2003 - Łuków
 •     II Miêdzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora I LO w Łukowie

 • 17 maja 2003 - Radoryż Smolany
 •     I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN

 • 31 maja 2003 - Łuków
 •     Dni Łukowa

 • 1 czerwca 2003 - Łuków
 •     Od denara do euro

 • 10 czerwca 2003 - Warszawa - Sala Kongresowa
 •     "Dzieci Dzieciom"

 • 15 czerwca 2003 - Zagoździe
 •     Festyn ludowy

 • 2 - 4 lipca 2003 - Brześć - Bałoruś
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 7 września 2003 - Łuków
 •     Spotkanie z Ojczyzną

 • 21 września 2003 - Jakusze
 •     Powiatowe Święto Plonów

 • 5 - 12 października 2003 - Voisins Le Bretonneux - Francja
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 14 grudnia 2003 - Łuków
 •     Koncert Kolęd i Słodkich Serc

 • 11 stycznia 2004 - Łuków
 •     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • 1 - 5 maja 2004 - Lazdijai - Litwa
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 24 kwietnia 2004 - Łuków
 •     "Wesołe nutki"

 • 30 maja 2004 - Tuchowicz
 •     Świeto ludowe

 • 5 czerwca 2004 - Łuków
 •     Festyn Rodzinny LOK

 • 6 czerwca 2004 - Gołąbki
 •     Festyn środowiskowy

 • 20 czerwca 2004 - Stoczek Łukowski
 •     Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

 • 28 czerwca - 2 lipca 2004 - Białka Parczewska
 •     Warsztaty szkoleniowe

 • 3 lipca 2004 - Świdry
 •     15-lecie firny DROGBUD

 • 12 wrze¶nia 2004 - Wojcieszków
 •     Powiatowe ¦wiêto Plonów

 • 19 wrze¶nia 2004 - £uków
 •     Bezpieczny Powiat

 • 26 wrze¶nia 2004 - £uków
 •     Jarmark ludowy - £OK

 • 9 pa¼dziernika 2004 - £uków
 •     Jubileusz 5-lecia Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi £ukowskiej


 • 13 - 19 grudnia 2004 - Rzym - Watykan
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 9 stycznia 2005 - £uków
 •     Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy

 • 17 stycznia 2005 - £uków
 •     Msza Ekumeniczna

 • 2 - 8 kwietnia 2005 - £uków
 •     ¯egnamy Papie¿a - Warta honorowa przy pomniku Jana Paw³a II

 • 30 kwietnia 2005 - £uków
 •     Otwarcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 29 maja 2005 - Zaolszynie
 •     Festyn familijny

 • 4 - 5 czerwca 2005 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 10 czerwca 2005 - £uków - Zimna Woda
 •     Jubileusz zak³adu "£uksja"

 • 11 czerwca 2005 - Dêbowica
 •     ¦wiêto szko³y

 • 19 czerwca 2005 - Warszawa - Sala Kongresowa
 •     "My dzieci ¶wiata"

 • 1 wrze¶nia 2005 - Go³aszyn
 •     Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2005/2006

 • 10 wrze¶nia 2005 - £uków
 •     25-lecie NSZZ Solidarno¶æ

 • 11 wrze¶nia 2005 - Kobia³ki Stare
 •     Powiatowe ¶wiêto Plonów

 • 2 pa¼dziernika 2005 - ¦widry
 •     Ognisko familijne

 • 8 pa¼dziernika 2005 - £uków
 •     100-lecie Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego

 • 28 pa¼dziernika 2005 - £uków
 •     Powiatowy Dzieñ Edukacji Narodowej
      i Otwarcie Hali Sportowej przy I LO w £ukowie

 • 26 listopada 2005 - £uków
 •     ¦wiêto Honorowych Dawców Krwi

 • 8 stycznia 2006 - £uków
 •     Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy

 • 15 stycznia 2006 - Dêblin
 •     Wojskowy Dom Kultury

 • 12 marca 2006 - £uków
 •     £OK - Niedziela z folklorem

 • 15 - 20 marca 2006 - Westport - Irlandia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 30 kwietnia - 4 maja 2006 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 11-14 maja 2006 - Wolsztyn
 •     £uków - Wolsztynowi

 • 4 - 5 czerwca 2006 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 14 lipca 2006 - £uków
 •     Koncert dla uczestników obozu jêzykowego przy I LO w £ukowie

 • 17 wrze¶nia 2006 - Adamów
 •     Powiatowe ¦wiêto Plonów

 • 24 wrze¶nia 2006 - Kisielsk
 •     Gminne ¦wiêto Plonów

 • 15 pa¼dziernika 2006 - Wola Okrzejska
 •     40-lecie Muzeum H. Sienkiewicza

 • 27-29 pa¼dziernika 2006 - Chorzów
 •     "Dajmy dzieciom u¶miech"

 • 30 listopada - 3 grudnia 2006 - Ryga - £otwa
 •     ¦wiêto Polskiej Szko³y w Rydze - Wyjazd zagraniczny

 • 28 grudnia 2006 - Warszawa
 •     SGGW - Miêdzynarodowa konferencja IAAS

 • 12 stycznia 2007 - Lublin
 •     OSiR - Spotkanie op³atkowe

 • 27 stycznia 2007 - Kock
 •     Wojewódzki Przegl±d Zespo³ów Artystycznych

 • 11 marca 2007 - £uków
 •     £OK - Niedziela z folklorem

 • 30 kwietnia - 4 maja 2007 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 2 - 3 czerwca 2007 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 5 - 8 lipca 2007 - W³odawa
 •     XVII Miêdzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem

 • wrze¶nia 2007 - Wola Mys³owska
 •     Do¿ynki Powiatowe

 • 9 wrze¶nia 2007 - Siedlce
 •     Miêdzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

 • 30 wrze¶nia 2007 - £uków
 •     Akcja charytatywna na rzecz parafii Tiumen na Syberii

 • 30 wrze¶nia 2007 - D±bie
 •     Festyn szkolny - "¯egnaj lato na rok"

 • 31 pa¼dziernika - 5 listopada 2007 - Narva, Tallinn -Estonia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • listopad 2007 - £uków
 •     Podsumowanie Wojewódzkiego Wspó³zawodnictwa SZS

 • 5 grudnia 2007 - £uków
 •     Zespó³ Szkó³ Nr 3 - ¶wiêto patrona

 • 6 stycznia 2008 - Krzywda
 •     £ukowiacy - Gminie Krzywda

 • 3 lutego 2008 - £uków
 •     Bajkowy bal w sali £Meat

 • 9 marca 2008 - Góra Kalwaria
 •     Wielkanocne obrzêdy

 • 30 marca 2008 - £uków
 •     £OK - Niedziela z folklorem - £ukowiacy swemu miastu

 • 22 - 26 maja 2008 - Berlin - Niemcy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • maj 2008 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 26 czerwca - 1 lipca 2008 - Primorsko - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 15 sierpnia 2008 - Wola Gu³owska
 •     500-lecie Woli Gu³owskiej

 • 7 wrze¶nia 2008 - Krzywda
 •     Powiatowe ¦wiêto Plonów

 • 20 - 21 wrze¶nia 2008 - Otwock
 •     Jarmark Ludowy

 • 28 wrze¶nia 2008 - Go³aszyn
 •     560-lecie Go³aszyna

 • 4 pa¼dziernika 2008 - £uków
 •     Miêdzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciê¿arów

 • 7 grudnia 2008 - Role
 •     560-lecie Ról i 90-lecie powstania szko³y

 • 11 marca 2009 - £uków
 •     Koncert dla go¶ci z niemiec

 • 15 czerwca 2009 - Miêdzylesie
 •     Centrum Zdrowia Dziecka

 • 19 kwietnia 2009 - £uków
 •     £OK - Niedziela z folklorem - £ukowiacy swemu miastu

 • 17 maja 2009 - Wólka ¦wi±tkowa
 •     Festyn So³ecki

 • 22 czerwca - 1 lipca 2009 - Primorsko - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 5 -11 lipca 2009 - ¦winouj¶cie
 •     Lato nad ¦win±

 • 6 wrze¶nia 2009 - £uków
 •     Do¿ynki Wojewódzkie

 • 20 wrze¶nia 2009 - Spa³a
 •     Do¿ynki Prezydenckie

 • 26 wrze¶nia 2009 - £uków
 •     Jubileusz 10-lecia Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi £ukowskiej


 • 4 listopada 2009 - Bia³a Podlaska
 •     Koncert dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów

 • 3 stycznia 2010 - £uków
 •     Kolêdowanie w parafii pw. ¶w. Brata Alberta

 • 18 marca 2010 - Stanin
 •     "Podsumowanie programu "Socrates"

 • 22 kwietnia 2010 - £uków
 •     Koncert "W krainie u¶miechu"

 • 29 maja 2010 - Mo¶cibrody
 •     Wesele w Mo¶cibrodach

 • 31 maja - 8 czerwca 2010 - Herne - Niemcy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 5 - 6 czerwca 2010 - Lazdijai - Litwa
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 27 czerwca 2010 - Mo¶cibrody
 •     Noc ¦wiêtojañska

 • 5 wrze¶nia 2010 - Serokomla
 •     ¦wiêto plonów

 • 09 - 12 wrze¶nia 2010 - Hawirzow - Czechy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 22 wrze¶nia 2010 - £uków
 •     XX lat Samorz±du £ukowskiego

 • 9 pa¼dziernika 2010 - Lublin
 •     XXX lat NSZZ Solidarno¶æ Rolników indywidualnych

 • 14 pa¼dziernika 2010 - Wola Osowiñska
 •     Jubileusz 50-lecia szko³y

 • 29 - 31 pa¼dziernika 2010 - Lwów - Ukraina
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 2-9 stycznia 2011 - £uków
 •     Kolêdowanie w ³ukowskich parafiach

 • 27 marca 2011 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 30 kwietnia - 3 maja 2011 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 27 maja 2011 - Radzyñ Podlaski
 •     35-lecie O¶rodka Kuratorskiego

 • 3 - 4 czerwca 2011 - Lazdijai - Litwa
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 5 czerwca 2011 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 12 czerwca 2011 - Krynka £ukowska
 •     Festyn So³ecki

 • 24 czerwca 2011 - £uków
 •     XXVI Wojewódzki Przegl±d Orkiestr Dêtych OSP

 • 22 czerwca - 1 lipca 2011 - Primorsko - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 1 - 10 sierpnia 2011 - Sardynia - La Maddalena - W³ochy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 28 sierpnia 2011 - Radawiec
 •     Do¿ynki Wojewódzkie

 • 4 wrze¶nia 2011 - Serokomla
 •     Do¿ynki w Serokomli

 • 25 wrze¶nia 2011 - Okrzeja
 •     Festyn Gminy Krzywda

 • 23 pa¼dziernika 2011 - Wola Osowiñska
 •     90-lecie Szko³y Podstawowej

 • 24 pa¼dziernika 2011 - £uków
 •     Dzieñ Seniora - £OK

 • 17 - 19 listopada 2011 - ¯ytomierz - Ukraina
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 28 - 30 grudnia 2011 - Lwów - Ukraina
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 14 stycznia 2012 - Stanin
 •     Festyn Telekomunikacji Polskiej S.A.

 • 15 stycznia 2012 - £uków
 •     Kolêdowanie w ³ukowskich parafiach

 • 16 lutego 2012 - £uków
 •     Koncert w hotelu Grochowski - Konferencja Jêzyka Rosyjskiego

 • 22 kwietnia 2012 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 13 maja 2012 - Krynka £ukowska
 •     Koncert szkolny

 • 3 czerwca 2012 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 17 czerwca 2012 - £uków
 •     Koncert w Parafii ¶w. Brata Alberta

 • 22 czerwca - 1 lipca 2012 - Primorsko - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 2 - 11 lipca 2012 - Blanes/BArcelona - Hiszpania
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 25 sierpnia 2012 - Siedlce
 •     XX Miêdzynarodowy Festiwal Pie¶ni, Tañca i Folkloru

 • 2 wrze¶nia 2012 - Serokomla
 •     Do¿ynki w Serokomli

 • 29 listopada - 2 grudnia 2012 - Lwów - Ukraina
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 7 kwietnia 2013 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 30 kwietnia - 4 maja 2013 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 13 maja 2013 - Na³êczów
 •     Kongres socjologów - Hotel "Energetyk"

 • 18 maja 2013 - Ulan Majorat
 •     Comenius

 • 21 maja 2013 - £uków
 •     Koncrt dla go¶ci z Niemiec - I LO im. T. Ko¶ciuszki

 • 26 maja 2013 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 24 czerwca 2013 - £uków
 •     Noc Kupa³y w parku nad Krzn±

 • 3 - 10 lipca 2013 - Paralia - Grecja
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 20 - 30 lipca 2013 - Kiten - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 29-30 pa¼dziernika 2013 - Warszawa
 •     Koncert szkolny

 • 3 - 6 kwietnia 2014 - Cieszyn
 •     Koncert

 • 14 - 22 czerwca 2014 - Herne - Niemcy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 29 czerwca - 10 lipca 2014 - Kiten - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny - grupy m³odsze

 • 19 - 31 lipca 2014 - Kiten - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny - grupy starsze

 • 27 wrze¶nia 2014 - £uków
 •     Jubileusz 15-lecia Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi £ukowskiej


 • 5-7 grudnia 2014 - Warszawa
 •     Koncert szkolny

 • 26 kwietnia 2015 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 30 kwietnia - 3 maja 2015 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 3 - 30 czerwca - 9 lipca 2015 - Bar - Czrnogóra
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 11 - 20 lipca 2015 - Z³ote Piaski - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 30 sierpnia 2015 - Serokomla
 •     Do¿ynki w Serokomli

 • 6 wrze¶nia 2015 - Krzywda
 •     Do¿ynki w Krzywdzie

 • 13-14 listopada 2015 - Warszawa
 •     Koncert szkolny

 • 10 stycznia 2016 - £uków
 •     Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy

 • 17 stycznia 2016 - £uków
 •     Kolêdowanie w £ukowskich parafiach

 • 17 lutego 2016 - Serokomla
 •     Koncert szkolny

 • 18 - 20 marca 2016 - Lwów - Ukraina
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 24 kwietnia 2016 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 1 - 3 maja 2016 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 8 - 18 lipca 2016 - Z³ote Piaski - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 24 lipca 2016 - Wola Okrzejska
 •     ¦wiatowe Dni M³odzie¿y

 • 6 - 16 sierpnia 2016 - Sardynia - La Maddalena - W³ochy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 28 sierpnia 2016 - Serokomla
 •     "Festiwal Wsi" w Serokomli

 • 28 sierpnia 2016 - ¯elechów
 •     Dni ¯elechowa

 • 4 wrze¶nia 2016 - Krzywda
 •     Do¿ynki Gminne

 • 11 wrze¶nia 2016 - Zembry
 •     Do¿ynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

 • 3 - 6 listopada 2016 - Budapeszt - Wêgry
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 11 listopada 2016 - £uków
 •     Koncert Pie¶ni Patriotyznych - I LO im. T. KO¶ciuszki

 • 2 - 3 grudnia 2016 - Warszawa
 •     Koncert szkolny

 • 29 stycznia 2017 - £uków
 •     Kolêdowanie w £ukowskich parafiach

 • 3 - 5 lutego 2017 - Mrozy
 •     Warsztaty

 • 23 kwietnia 2017 - £uków
 •     Niedziela z folklorem - £OK

 • 1 - 3 maja 2017 - Daugapilis - £otwa
 •     Dni Kultury Polskiej - Wyjazd zagraniczny

 • 19 maja 2017 - £uków
 •     50-lecie PKS £uków

 • 28 maja 2017 - £uków
 •     Dni £ukowa

 • 13 - 17 czerwca 2017 - Herne - Niemcy
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 9 lipca 2017 - Siedlce
 •     25-lecie KRP "Podlasie"

 • 17 - 28 lipca 2017 - Nesebar - Bu³garia
 •     Wyjazd zagraniczny

 • 10 - 13 sierpnia 2017 - Bukowina Tatrzañska - Le¶nica
 •     Saba³owe Bajania

 • 27 sierpnia 2017 - Serokomla
 •     "Festiwal Wsi" w Serokomli

 • 3 wrze¶nia 2017 - Wojcieszków
 •     Do¿ynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

 • 3 wrze¶nia 2017 - Krzywda
 •     Do¿ynki Gminne

 • 15 pa¼dziernika 2017 - Wola Osowiñska
 •     Jubileusz szko³y

  Copyright © 2005-2006 ZPiTZŁ "Łukowiacy" (WZielon)