logo
Lukw - Najlepsze Strony Miasta
KONTAKT

ukw, ul. Kardynaa Wyszyskiego 20
tel. 509 854 984
REGON: 030296721 NIP: 825-17-87-881
Bank Pekao S.A. I/O ukw
81 1240 2698 1111 0000 3363 2843
KRS: 151207

Dyrektor:
Grzegorz Rzymowski

Kierownictwo artystyczne:
Magorzata Wardak - choreografia
Stanisaw Zarzycki - opracowania muzyczne i akompaniament
Wojciech Zielonka - opracowania wokalne

Skarbnik:
Joanna Kapitaniuk
Copyright © 2005-2006 ZPiTZ� "�ukowiacy" (WZielon)