logo
Lukw - Najlepsze Strony Miasta
 
 • ZOBACZ KALENDARIUM ZESPOU "UKOWIACY"

Zesp Pieni i Taca Ziemi ukowskiej "ukowiacy" przy ukowskim Orodku Kultury powsta we wrzeniu 1999 r. Dziaa jako stowarzyszenie kulturalne zaoone przez rodzicw. Obecnie czonkami zespou jest ponad 100 dzieci z ukowa i powiatu ukowskiego - 4 grupy w wieku od 8 do 19 lat.
W repertuarze zespou znajduj si polskie tace narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak z oberkiem i mazur oraz regionalne tace i przypiweki: lubelskie, rzeszowskie, podlaskie, kurpiowskie, lskie, grali ywieckich, warmiskie, opoczyskie i kaszubskie. Przy zespole funkcjonuje kapela muzyczna.
Dotychczas zesp wystpi na ponad 200 koncertach w kraju i za granic. ZPiT Ziemi ukowskiej "ukowiacy" z koncertami odwiedzi m.in.:
Brze - Biaoru (2003),
Voisin le Bretoneux - Francja (2003),
Lazdijai - Litwa (2004, 2010, 2011),
Rzym - Wochy (2004),
Sardynia - La Maddalena - Wochy (2011, 2016),
Westport - Irlandia (2006),
Daugapilis - otwa (2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017),
Ryga - otwa (2006),
Narva, Tallinn -Estonia (2007),
Berlin - Niemcy (2008),
Herne - Niemcy (2010, 2014, 2017),
Primorsko - Bugaria (2008, 2009, 2011, 2012),
Kiten - Bugaria (2013, 2014),
Zote Piaski - Bugaria (2015, 2016),
Nesebar - Bugaria (2017),
Hawirzow - Czechy (2010),
Lww - Ukraina (2010, 2011, 2012, 2016),
ytomierz - Ukraina (2011),
Blanes/Barcelona - Hiszpania - (2012),
Paralia - Grecja - (2013),
Budapeszt - Wgry (2016),
Bar - Czarnogra (2015),
Sala Kongresowa PKiN w Warszawie na imprezie "Dzieci dzieciom" (2003, 2005).


KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 10-LECIA ISTNIENIA ZESPOU
10 lat W sobot 26 wrzenia 2009r. o godz. 17.00 w hali sportowej Szkoy Podstawowej nr 1 w ukowie odby si uroczysty koncert z okazji 10-lecia istnienia Zespou Pieni i Taca Ziemi ukowskiej "ukowiacy".
W obecnoci ok. 1300 widzw zesp zaprezentowa swj cay dorobek artystyczny, za ktry ponad 120 wykonawcw otrzymao owacj na stojco. W trakcie programu zesp zaprezentowa m.in. premierowe wykonania polskiego taca narodowego "Mazur" w strojach z okresu Ksistwa Warszawskiego oraz wizank tacw i przypiewek opoczyskich.
10 lat
Koncert rozpocz si piosenk o Ziemi ukowskiej - pod tytuem "Bo nigdzie tak las nie szumi" w wykonaniu Natalii Ochnik. Kompozytorem tego utworu jest byy wieloletni dyrektor Szkoy Muzycznej imienia Mieczysawa Karowicza w ukowie Henryk Rick-Winiewski, a sowa piosenki napisa Edward Wirski. Wrd widzw obecne byy: maonka kompozytora Mirosawa Winiewska, a take crka autora tekstu Hanna Wirska-Domagaa.
Nastpnie uroczysto otworzyli Iga Pasikowska - czonkini zespou od pocztku jego istnienia oraz zaoyciel i dyrektor zespou Grzegorz Rzymowski, ktry powita wszystkich zebranych.
Koncert swoj obecnoci uwietnili m.in.:
 • Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, dziki ktremu zesp wystpowa w stolicy Niemiec ksidz Salezjanin Tadeusz Niewgowski;
 • wiceprezydent Midzynarodowej Rady Stowarzysze Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej; Dyrektor Polskiej Sekcji CIOFF dr Jerzy Chmiel;
 • Radca Ministra Edukacji Narodowej Ewa Zalewska-Ste;
 • czonek Zarzdu Wojewdztwa Lubelskiego; wicemarszaek wojewdztwa Sawomir Sosnowski;
 • Honorowi patroni jubileuszu - Starosta ukowski Longin Kajka oraz Burmistrz Miasta ukw Zbigniew Zemo.
Delegacje zagraniczne reprezentowali:
 • sprawczyni pierwszego wyjazdu zagranicznego "ukowiakw" - dyrektor Szkoy redniej nr 18 w Brzeciu na Biaorusi Walentyna Nikolenko oraz delegacja z Brzecia;
 • kierownictwo Zespou Pieni i Taca "Woniczka" Z Hawirzowa koo Ostrawy z Republiki Czeskiej Ewa i Roman Gorny;
 • zaoycielka i dyrektor polonijnego zespou "Kukueczka" z Daugapils na otwie anna Stankiewicz;
 • Ryszard Stankiewicz prezes Zwizku Polakw w atgalii na otwie;
 • nauczyciel muzyki w Hiberniaschule w Herne z Niemiec Eckart Fickert.
Na koncercie obecni byli rwnie przedstawiciele zespow folklorystycznych z naszego regionu:
 • kierownictwo Studenckiego Zespou Pieni i Taca "Podlasie" z Akademii Wychowania Fizycznego w Biaej Podlaskiej - wieloletnia choreograf zespou Emma Cieliska oraz prodziekan ds. studenckich teje uczelni dr Marcin Bochenek;
 • instruktor taca w Zespole Pieni i Taca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej Iwona Sielewicz z delegacj zespou;
 • kierownictwo artystyczne Zespou Pieni i Taca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz z Siedlec - choreograf Boena Wojciuk oraz kierownik kapeli Tomasz Piros;
 • choreograf zespou Pieni i Taca "Dzieci Podlasia" z Midzyrzeca Podlaskiego Ewa Bernatowicz;
 • twrca i szef zespou ludowego "Mroczkowiacy" z Jeleca Antoni Mroczkowski.
Na koncert przybyli rwnie:
 • Jolanta Conkaa - ukowianka, dziki ktrej zesp wystpowa w Watykanie na spotkaniu z Ojcem w. Janem Pawem II;
 • Jacek Dauter- ukaowianin, dziki ktremu zesp koncertowa w wielkopolskim Wolsztynie;
 • ksia proboszczowie ukowskich parafii: ks. Bogusaw Bolesta, ks.Tadeusz Dziga oraz ks.Antoni Pietruszka;
 • radni samorzdu wojewdztwa lubelskiego, radni powiatu ukowskiego i rady miasta ukw na czele z przewodniczcymi Wiesawem Grudniem i Jerzym Kamiskim;
 • dyrektorzy szk i placwek owiatowych z ukowa i powiatu ukowskiego, wraz z gospodarzem Szkoy Podstawowej nr 1 ,w ktrej odby si koncert dyrektorem Karolem Ciokiem;
 • z-ca Dyrektora Wojewdzkiego Domu Kultury w Lublinie Jzef Obrolak;
 • dyrektor ukowskiego Orodka Kultury Jarosaw Juchniewicz;
 • waciciele i dyrektorzy ukowskich firm, ktre czsto pomagaj naszemu zespoowi;
 • redakcje mediw lokalnych i wojewdzkich;
 • licznie zebrani rodzice i najblisi wszystkich czonkw naszego zespou.
Po zakoczeniu trzygodzinnego koncertu zesp otrzyma szereg nagrd i gratulacji, a wszyscy widzowie odpiewali chralne "Sto lat".
Uroczysty koncert jubileuszowy przygotowao kierownictwo artystyczne zespou:
Choreografia - Magorzata Wardak
Kierownictwo muzyczne - Stanisaw Zarzycki
Opracowanie wokalne - Wojciech Zielonka
Kostiumy: Regina Milewska, Elbieta Ochnik, Halina Tubielewicz i Magorzata Wilczyska.
Dyrekcja zespou dzikuje wszystkim zespoowym rodzicom i przyjacioom, kapeli i zespoowi wokalnemu za wielk prac i wszelk pomoc w organizacji obchodw jubileuszu 10-lecia "ukowiakw".
Do zobaczenia na jubileuszu z okazji 15-lecia.OBCHODY 5 – LECIA ZESPOU
5 lat Bardzo wanym wydarzeniem w yciu zespou bya uroczysto obchodw 5 – lecia Zespou Pieni i Taca Ziemi ukowskiej, ktra odbya si 9 padziernika 2004 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ukowie. Konferansjerami byli Grzegorz Rzymowski, Dyrektor Zespou oraz Agnieszka Kuryo, mama Jakuba, czonka Zespou.
Koncert rozpocz si od "Suity Tacw Lubelskich", nastpnie dzieci zaprezentoway „Krakowiaka”, kapela wykonaa kompozycj muzyczn „Walczyk pod dbem”, taniec - „Kujawiak z oberkiem”, piosenk ludow „To i hola”. Najwiksze brawa Zesp otrzyma za wystp najmodszej grupy w tacu „Klepany, Groony”. Ponadto dzieci pokazay „Tace i przypiewki rzeszowskie", piosenk ludow „Heca, Heca”, wizank "Tacw podlaskich", piosenk ludow „Zachodzi soneczko”. Niespodziank by polonez w wykonaniu czonkw Zespou i ich rodzicw. Pierwsz par prowadzi Dyrektor Zespou Grzegorz Rzymowski. 5 lat
Na zakoczenie dzieci zapieway piosenk regionaln „Jarmark w ukowie”. Po koncercie odbyy si przemwienia i podzikowania. Wrd zaproszonych goci gos zabierali V-ce Prezydent Midzynarodowej Rady Festiwali i Sztuki Ludowej - Prezydent Sekcji Polskiej CIOFF dr Jerzy Chmiel, delegacja z Zespou Pieni i Taca „Podlasie” z AWF w Biaej Podlaskiej, przedstawiciele Zespou PiT „Lublin” im. Wandy Kaniorowej, Zespou PiT „Dzieci Podlasia” z Midzyrzeca Podlaskiego oraz wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Ewa Zalewska – Ste. Podzikowania dla caego Zespou skadali Starosta ukowski Janusz Kozio, Burmistrz Miasta ukw Zbigniew Zemo, Przewodniczcy Rady Powiatu Jan Sobiech, Przewodniczcy Rady Miasta ukw Jerzy Kamiski oraz ukowscy parlamentarzyci Arkadiusz Kasznia i Wiktor Osik. Gorca podzikowania skadano rodzicom dzieci, czonkom Zespou za ogromny wkad pracy w przygotowanie koncertu i uszycie strojw ludowych.
Copyright © 2005-2006 ZPiTZ� "�ukowiacy" (WZielon)